จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
29 ก.ย. 59
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
นักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ ก้มกราบแสดงความกตัญญูต่อท่านรองวิริยะ เฉลิมยศ
และคุณครูเกศินี ทิพยทัศนัน
 
ภาพอันน่าประทับใจ ที่แสดงถึงความรักที่คุณครูมีต่อท่านทั้งสอง
 

   
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ถ่ายภาพร่วมกัน
 

ตัวแทนนักเรียนทั้งโรงเรียน ถ่ายภาพร่วมกับคุณครูทั้งสอง

 
 

 
ท่านรองวิริยะ เฉลิมยศ กล่าวอำลาคณะครูและนักเรียน พร้อมกับให้โอวาท
แก่ทุกคน ด้วยความรักและห่วงใย
 
คุณครูเกศินี ทิพยทัศนัน กล่าวอำลาคณะครูและนักเรียน พร้อมกับให้โอวาท
แก่ทุกคน ด้วยความรักและห่วงใย
 
   
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ รับมอบเงินกองทุนจากคุณครูเกศินี ทิพยทัศนัน
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ มอบของที่ระลึกให้แก่ท่านรองวิริยะ เฉลิมยศ
และคุณครูเกศินี ทิพยทัศนัน
 
   
คณะครูช่วงชั้นปฐมวัย มอบของที่ระลึก ให้กับท่านรองวิริยะ และคุณครูเกศิน
 
คณะครูช่วงชั้นที่ 1 ถ่ายภาพร่วมกันหลังมอบของที่ระลึก
ให้กับท่านรองวิริยะ และคุณครูเกศิน
 
   
คณะครูช่วงชั้นที่ 2 มอบของที่ระลึก ให้กับท่านรองวิริยะ และคุณครูเกศินี
 
คณะครูช่วงชั้นที่ 3 ถ่ายภาพร่วมกันหลังมอบของที่ระลึก
ให้กับท่านรองวิริยะ และคุณครูเกศินี
 
   
นักเรียนรำอวยพร เปิดงานในวันนี้
 
ครูวีริสรา ศิริเธียรไชย และครูอริศา อิ่มรส รับหน้าที่เป็นพิธีกร
ในงานงานเลี้ยงวันนี้
 
   
ครูเอกราช วงศ์โอภาส และเพื่อนในทีมงาน
ร่วมบรรเลงดนตรีขับกล่อม ช่วยให้บรรยากาศของงาน
ในวันนี้ เต็มไปด้วยความรักและความประทับใจ
 
(จากขวา) นายสมศักดิ์ รัตนมุง อดีตนายก อบจ.ราชบุรี ,รองนายก อบจ.สม
เอี้ยวสุวรรณ ,นายกเทศมนตรีบุญเรือน รัตนมุง และรองนายกจรัล ลิ่มมั่น
ให้เกียรติร่วมงาน
 
   
คณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนจาก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
และ ม.ราชภัฏนครปฐม ร่วมแสดงบนเวทีทำให้บรรยากาศของงานสนุกสนาน
 
คณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนจาก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี และ
ม.ราชภัฏนครปฐม ร่วมถ่ายภาพกับคุณครูเกศินี ทิพยทัศนัน