จัดที่ บ้านสวนสบายเพลินพรรณไม้ รีสอร์ท
ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
26-27 ต.ค. 59
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ เป็นประธานในการเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เรื่อง สะเต็มศึกษา
 
คณะครูนั่งฟังการบรรยายพิเศษจากท่านผู้อำนวยการด้วยความตั้งใจ
 

   
คณะวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ให้เกียรติมาบรรยาย
และให้ความรู้แก่คณะครู
 

ครูอาภรณ์ โฆสิตาภา เป็นตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการทดลอง เรื่อง
กังหันลมจอมพลัง

 
 

 
ครูยงยุทธ ระงับภัย เป็นตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการทดลอง กังหันลมจอมพลัง
 
สมาชิกกลุ่มกำลังเตรียมนำเสนอแผนภูมิผลการทดลอง เรื่อง ลูกยางหรรษา
 
   
สุดยอดเลยค่ะ สเลอปี้ที่รัก
 
สมาชิกกลุ่มนี้ กำลังทดลองเรื่อง การแข็งตัวของน้ำครับ
 
   
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ และรองวิสูตร แทนศรราม ให้ความสนใจกับการอบรมในครั้งนี้
เ้ป็นอย่างมาก
 
คณะวิทยากร และคณะครูถ่ายภาพร่วมกัน เป็นที่ระลึกก่อนกลับบ้าน