จัดที่ ร.ร.วัดชาวเหนือ
22 ก.ย.59
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดชาวเหนือ และผอ.ณัฐพร สุกิจญาณ ผู้อำนวยการ
ร.ร.วัดบ้านไร่ เป็นผู้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตัดสินระดับกลุ่มเครือข่าย
ดำเนินสะดวกที่ 1
 
ภาพด้านหลังในขณะประชุม
 

   
คณะกรรมการที่มาถึง ก็เข้าไปเซ็นชื่อเพื่อรายงานตัว
 

บรรยากาศการประชุมในวันนี้ เป็นไปอย่างเรียบร้อย

 
 

 
คณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์ ประชุมที่ห้องสมุด
 
คณะกรรมการตัดสินกลุ่มการงานอาชีพ ประชุมที่ อาคารอเนกประสงค์
 
   
คณะกรรมการสาระภาษาต่างประเทศ ประชุมที่ห้องสมุด
 
คณะกรรมการสาระศิลปะ ประชุมที่ห้องประชุมจารุกรอง
 
   
คณะกรรมการสาระภาษาไทย ประชุมที่อาคารไฉไลมาลี
 
คณะกรรมการสาระสุขศึกษาพลศึกษา ประชุมที่ห้องอาหาร
 
   
คณะกรรมการสาระวิทยาศาสตร์ ประชุมที่อาคารมัธยม
 
คณะกรรมการสาระคณิตศาสตร์ ประชุมที่อาคารมัธยม