จัดที่ ห้องประชุมจารุกรอง
20 ก.ย. 59
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ผอ.สนอง ภู่เจริญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดชาวเหนือ
เปิดการประชุม
 
คณะกรรมการทุกฝ่ายรับทราบข้อประชุม
 

   
ท่านประธานดำเนินการประชุมตามวาระ
 

ท่านผอ.พิศูจน์ มีไปล่ แนะนำนักการ ร.ร.วัดชาวเหนือคนใหม่
ให้ที่ประชุมรับทราบ

 
 

 
คณะกรรมการจากบริษัทราชบุรีเพาเวอร์ เข้าร่วมประชุมด้วย
 
บรรยากาศการประชุมในห้องประชุมจารุกรอง