จัดที่ ค่ายปิยมงคลแคมป์ ต.หินกอง
อ.เมือง จ.ราชบุรี
26-28 พ.ย.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมในพิธีการเปิดการเข้าค่าย
พักแรม ในปีการศึกษา 2557
 

เนตรนารีทุกคน นั่งรับฟังคำชี้แจงในการเข้าค่ายพักแรม จากท่าน
วิทยากร

 
     
 
กิจกรรมทดสอบความสามัคคีในหมู่
 

กิจกรรมนันทนาการ สร้างความสนุกสนานมาก ๆ

 
     
 
กิจกรรมการฝึกผูกเงื่อนของเนตรนารี
 
กิจกรรมการฝึกผูกเงื่อนของลูกเสือ
 
     
 


จะได้รับประทานมั๊ยเนี่ย

 

ทานเถอะนะ ไม่ต้องนั่งมองนาน อร่อยแน่ๆ

 
     
 
ครูศิราพร  แฮ้พฤกษ์ นั่งข้างๆประธาน ในการเล่นรอบกองไฟ
 
ลูกเสือ-เนตรนารี ในวันที่ต้องเดินทางไกล