จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
12 มิ.ย.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ
เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
 

คณะครูร.ร.วัดชาวเหนือ นั่งมองลูกศิษย์ ด้วยความรักและห่วงใย

 
     
 
นักเรียนทุกคนสวดมนต์พร้อมกัน
 

นักเรียนทุกคนกล่าวคำไหว้ครูเพื่อแสดงความกตัญญู
แล้วกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าคุณครู

 
     
 
นักเรียนทุกคนร้องเพลงพระคุณที่สามพร้อมกัน โดยมีครูเอกราช
วงศ์โอภาส เล่นกีตาร์คลอเสียงร้องทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
 
หนู....จะเป็นศิษย์ที่ดีของคุณครู
 
     
 
ผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน รับมอบพานดอกไม้ ธูปเทียนของศิษย์ที่มากราบ
ขอพร
 
คณะครูร.ร.วัดชาวเหนือชื่นชมและปลื้มใจที่เห็นศิษย์ทุกคน
มีความกตัญญู
 
     
 
ภาพอันน่าประทับใจในพิธีไหว้ครู ของนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ ปี 57
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือให้โอวาทแก่นักเรียนทุกคน
 
     
 
วงดนตรีไทยนักเรียน มาร่วมบรรเลงให้งานนี้ มีความอบอุ่นและน่าเคารพ
 
ภาพบรรยากาศด้านหลังของพิธีไหว้ครูในปีนี้
 
     
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ มอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียนดีศรีชั้นเรียนทุกระดับชั้น
 
นักเรียนดีศรีชั้นเรียนทุกระดับชั้น ถ่ายภาพร่วมกับคณะครู