จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
8 ส.ค.2557
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 

อดีตท่านผู้อำนวยการ ร.ร.วัดชาวเหนือ ทั้ง 3 ท่าน ถวายเครื่องไทยธรรม
แด่พระสงฆ์ ในพิธีทำบุญโรงเรียน

 
   
ท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานและนักเรียนตั้งใจรับศีลและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 

ท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานพิธีถวายพระพรและทำบุญโรงเรียนในปีนี้

 
   
คณะท่านผู้มีเกียรติ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 
ครูเกลียวพันธ วิภาโตทัย และครูไปรมา กุหลาบซ้อน มอบทุนการศึกษา
ให้แก่นักเรียน
 
   
วงดนตรีไทยนักเรียน บรรเลงในงานพิธีทำบุญโรงเรียน
 
คณะท่านผู้บริหารโรงเรียน และครูเอกราช วงศ์โอภาส ถ่ายภาพพร้อมกับ
นักดนตรี ซึ่งแต่งชุดดุริยางค์ชุดใหม่เพื่อเป็นศิริมงคล
 
   
ภาพส่วนหนึ่งของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้
 
ในช่วงบ่าย นักเรียนได้ทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นกุศล
 
   
ครูเอกราช ,ครูพรทิวา ,ครูเกลียวพันธ และครูปริญาพร ทั้ง 4 พิธีกร
ในมาดของนักเรียนรุ่นเก๋า.....
 
ภาพบรรยากาศการร้องเพลงรำลึกถึงพระคุณแม่ ของนักเรียน
ชุมนุมรักการร้อง