จัดที่ ร.ร.วัดบ้านไร่
20 ธ.ค.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ ,ผอ.ณัฐพร
สุกิจญาณ ผอ.ร.วัดบ้านไร่ ตรวจเยี่ยมสนามติว O-net
 

ครูพจนีย์ ทองประเสริฐ ตั้งใจติว ข้อสอบ O-net วิชาภาษาอังกฤษ
ให้กับนักเรียนม.3 ร.ร.วัดชาวเหนือ

 
     
 
นักเรียนชั้น ม.3 ของ ร.ร.วัชาวเหนือ, ร.ร.วัดบ้านไร่ และ
ร.ร.วัดท่าเรือ เข้ารับการ ติวเข้มการสอบ O-net ณ ร.ร.วัดบ้านไร่
 

นักเรียน ม.3 ทุกคนตั้งใจทำข้อสอบหวังทำคะแนนให้ดีที่สุด

 
       
 
ครูประทุม เทียมเมือง กำลังติวนักเรียนในสาระวิชาภาษาอังกฤษ