จัดที่ วัดโชติทายการราม อ.ดำเนินฯ จ.ราชบุรี
23 ก.ค.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
พระมหาประกอบ โชติปุญโญ เจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก
เจ้าอาวาสวัดโชติทายการาม รองวิสูตร แทนศรราม และตัวแทนนักเรียน
ถ่ายภาพร่วมกัน ในวันรับทุนการศึกษา
 

พระมหาประกอบ โชติปุญโญ มอบทุนการศึกษาให้ ด.ช.เรืองศักดิ์
วงษ์ศิลป์ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

 
   
พระมหาประกอบ โชติปุญโญ มอบทุนการศึกษาให้ ด.ช.สุรเดช สุขยืน
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
 

พระมหาประกอบ โชติปุญโญ มอบทุนการศึกษาให้
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

 
     
พระมหาประกอบ โชติปุญโญ มอบทุนการศึกษาให้ ด.ญ.ทัศนีย์
รักษาวงศ์ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา