จัดที่ ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน
อ.เมือง จ.ราชบุรี
18 มิ.ย.2557
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
คณะท่านผู้มีเกียรติตากโรงไฟฟ้า คณะบุคลากรทางการศึกษา คณะครู
และนักเรียนที่ได้รับทุน ถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก
 

คณะครูและนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ ที่ได้รับทุน ถ่ายภาพร่วมกัน

 
   
นายสมนึก จินดาทรัพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ ที่ทาง ร.ร.วัดอัมพวันจัดให้ชม
 

นายบุญชัย เลิศถาวรธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ ที่ทาง ร.ร.วัดอัมพวันจัดให้ชม

 
   
นักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ ทั้ง 10 คน ถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก
 
นิทรรศการทางวิชาการ ที่ทาง ร.ร.วัดอัมพวัน จัดให้ชม มีความน่าสนใจมาก