จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
18 มี.ค.58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
รองสุวรรณา จันทสาร รองผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ให้เกียรติมาเป็นประธาน
มอบประกาศนียบัตรนักเรียนอนุบาล ในงานวันต้นกล้าสู่ฝัน บัณฑิตน้อย ปี 57
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ และคณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ให้การต้อนรับ
ท่านประธานในพิธี

 

 

 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดพิธี ต่อท่านประธาน
 

บัณฑิตน้อยทุกคนรับฟังโอวาทจากท่านประธาน

 

 

 
ท่านผู้ปกครองที่มาร่วมงาน นั่งชมพิธีการด้วยความปลื้มปิติ
 
บรรยากาศในอาคารอเนกประสงค์ ขณะบัณฑิตน้อยร่วมพิธี
 

 

 
ตัวแทนของบัณฑิตน้อย กล่าวขอบคุณท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติ
ที่มาร่วมในพิธีวันนี้
 
ท่านประธานและคณะครูช่วงชั้นปฐมวัย ถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิตน้อย
 

 

 
บัณฑิตน้อยร่วมกันร้อยเพลงเพื่อแสดงพลัง
 
ผอ.เรืองชัย แสงโรจน์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดชาวเหนือ มอบของที่ระลึกให้ท่านรองสุวรรณา
 
   
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ถ่ายภาพเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย
 
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ถ่ายภาพเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย
 
   
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ถ่ายภาพเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย
 
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ถ่ายภาพเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย