จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
3 ก.ค.2557
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2557
 

รองวิริยะ เฉลิมยศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
ในวันนี้

 
   
ครูเกลียวพันธ วิภาโตทัย รับหน้าที่เป็นพิธีกรในกิจกรรมวันนี้
 

นักเรียนให้ความสนใจและสนุกสนานกับกิจกรรมนี้มาก

 
   
การแสดงประกอบบนเวที เรียกความสนใจจากนักเรียนได้ไม่น้อยทีเดียว
 
ป้ายนิเทศประกาศผลรางวัลจากการประกวดกิจกรรมวันสุนทรภู่
 
   
คณะละคร"คนทำคนดู " มาแสดงเรื่องพระอภัยมณีให้นักเรียนชม
 
คณะครูและนักแสดงรวมทั้งนักเรียนถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
 
   
ภาพบรรยากาศการเข้าฐานกิจกรรมให้นักเรียนร่วมสนุก
 
ภาพบรรยากาศการเข้าฐานกิจกรรมให้นักเรียนร่วมสนุก