จัดที่ ร.ร.สายธรรมจันทร์ ดำเนินสะดวก
16 ม.ค.58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
นายอดุลย์รัตน์ องอาจยุทธ นายอำเภอดำเนินสะดวก ให้เกียรติเป็นประธาน
ในงานวันครู ปี 2558
 

คณะผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอดำเนินสะดวก ถวายของไทยธรรม
แด่พระสงฆ์

 
   
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น จากท่านนายอำเภอดำเนินสะดวก
 

คณะผู้บริหาร และคณะครูที่ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่นและหนึ่งแสนครูดี
ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก เนื่องในงานวันครูปี 58

 
   
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ที่มาร่วมงานวันครูถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ขณะนั่งรอรับเกียรติบัตร
 
   
บรรยากาศความสุขสดชื่นของคณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ที่มาร่วมงานในวันนี้
 
บรรยากาศในอาคารยิมเนเซี่ยม ร.ร.สายธรรมจันทร์ วันนี้เต็มไปด้วย
ความสุข ของคณะครูในอำเภอดำเนินสะดวกที่มาร่วมงาน