จัดที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
30 ส.ค.2557
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
หน่วยงานทุกภาคส่วนประสานมือกัน เพื่อให้สัญญาว่าจะดูแลสุขภาวะให้แก่
ลูกหลานนักเรียนของเรา
 

นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผอ.สพป.ราชบุรีเขต 2 ชื่นชมในความสามารถ
ของนักดนตรีไทย ร.ร.วัดชาวเหนือ ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับนักเรียน
โดยมี ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ นั่งอยู่ข้างๆ

 
   
ท่านผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 รับของที่ระลึกจากคณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ
 

ท่าน ผอ.เขต ชื่นชอบในรสชาดของน้ำมะพร้าวอ่อน ที่บูทของ ร.ร.วัดชาวเหนือ

 
   
คณะครูและนักเรียนถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก ที่บูทนิทรรศการของ
ร.ร.วัดชาวเหนือ
 
ด.ญ.พรพิณ เฉลิมหมู่ และ ด.ญ.จันทิมา แซ่ปัง ตัวแทนนักเรียน
ร.ร.วัดชาวเหนือ เข้าร่วมพิธีเปิดในงานนี้
 
   
(จากซ้าย ) ครูเกลียวพันธ , ครูลักขณา ,ครูสายวาริน และครูกฤษณา ช่วยกันจัดทำ
วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบูทของเรา
 
ท่านผอ.เขต เมื่อมาเยี่ยมเยียนที่บูทของเรา ก็ถ่ายภาพกับคณะครูไว้ซักหน่อย