จัดที่ ร.ร.อนุบาลดำเนินสะดวก
18 ก.ค.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ คณะครูและนักเรียนร.ร.วัดชาวเหนือ ถ่ายภาพร่วมกัน
ในวันประกวดความสามารถ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ณ ร.ร.อนุบาลดำเนินสะดวก
 

รองสุวรรณา จันทสาร รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ถ่ายภาพร่วมกับ
คณะครูและนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ

 
   
รองสุวรรณา จันทสาร ตรวจเยี่ยมสนามการแข่งขัน Cross Word
ของทีม ร.ร.วัดชาวเหนือ โดยมีครูภัททิยา เตียงเกตุ ให้คำอธิบายอยู่ใกล้ ๆ
 

รองสุวรรณา จันทสาร รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ถ่ายภาพร่วมกับ
ผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนดำเนินสะดวกที่ 1