จัดที่ เขาวังและโครงการชั่งหัวมัน
29 ส.ค.2557
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
คณะครูและนักเรียนถ่ายภาพร่วมกัน ณ แหล่งเรียนรู้ สวิสชีพฟาร์ม
 

เมื่อถึงโครงการชั่งหัวมันก็ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกันซักหน่อย

 
   
นักเรียนนั่งฟังการบรรยายเรื่อง โครงการชั่งหัวมันจากวิทยากร
 

คณะครูและนักเรียนถ่ายภาพร่วมกัน บนเขาวังพระนครคีรี

 
   
ครูสุธี รัตนมุง คุมท้ายขบวนรถราง มองดูทิวทัศน์ำไปด้วย
 
คณะครูเพลิดเพลินกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า
 
   
พวกเรารับประทานอาหารกลางวันกันที่ โครงการชั่งหัวมัน ท่ามกลางธรรมชาติ
ที่สวยงาม
 
คณะครูพานักเรียนเตรียมขึ้นกระเช้าลอยฟ้า ที่เขาวังพระนครคีรี
 
   
เสียว เสียว ชอบกล ครับ
 
นักเรียนสนุกสนานและมีความสุขที่มิวเซียมสยาม จำลอง