จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
12 มิ.ย.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ
ควบคุมดูแลการเลือกตั้งสภานักเรียนในปีนี้อย่างใกล้ชิด
 

ครูยงยุทธ ระงับภัย หัวหน้างานบริหารทั่วไป แนะนำให้นักเรียน
เข้าแถวตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 
     
 
ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง รับบัตรเลือกตั้งจากเจ้าหน้าที่
 

เข้าคูหาลงคะแนนด้วยความมั่นใจ

 
     
 
หย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตร เพื่อรอนับคะแนน
 
ขั้นตอนการนับคะแนนที่เป็นไปอย่างตื่นเต้นเร้าใจ
 
     
 
เจ้าหน้าที่คะแนน กำลังขีดคะแนนลงในกระดาษนับคะแนน
 
กองเขียร์ของแต่ละพรรค ต่างลุ้นคะแนนกันอย่างสนุกสนาน
 
     
 
ครูยงยุทธ ระงับภัย ประกาศผลการนับคะแนน
 
พรรครุ่น 22 ศิษย์ช่วยพัฒนา เบอร์ 3 ได้รับเลือกเป็นอันดับ 1
ในการเลือกตั้งในปีนี้
 
     
 
พรรคร่วมใจรัก พัฒนาโรงเรียน เบอร์ 1 ได้รับเลือกเป็นอันดับ 2
 
พรรคศิษย์ชาวเหนือ ช่วยเหลือโรงเรียน เบอร์ 2 ได้รับเลือกเป็น
อันดับ 3