จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
21 ส.ค.2557
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 

รองวิริยะ เฉลิมยศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กิจกรรมห้องสมุด ,กิจกรรมนักเรียนเรียนร่วมและกิจกรรมอาเซียน ในวันเดียวกัน
 

บรรยากาศในอาคารอเนกประสงค์ที่ีมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย
อย่างที่เห็นนี่แหละ

 
   
ครูอาภรณ์ โฆสิตาภา ประธานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เป็นพิธีกร ร่วมกับ
เด็กหัวจุกซึ่งสมมุติตัวว่าเป็น "ด๊อกเตอร์"
 

นักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆ

 
   
นักเรียนสนุกกับการเล่นเกมวิทยาศาสตร์บนเวที
 
เห็นอะไรมั๊ยเนี่ย !
 
   
ครูปริญาพร ขุนพรม ครูผู้รับผิดชอบเด็กเรียนร่วม กำลังให้นักเรียนทำกิจกรรม
ในฐานนี้
 
ครูวีริสรา ศิริเธียรไชย ครูบรรณารักษ์ห้องสมุด กำลังแนะนำ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุด
 
   
ครูยงยุทธ ระงับภัย หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา กำลังตรวจคำตอบของนักเรียน
ที่ร่วมสนุกตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับอาเซีียน
 
บรรยากาศของความสนุกสนานในกิจกรรมวันนี้