จัดที่ อาคารเรียนมัธยม ร.ร.วัดชาวเหนือ
22 ธ.ค.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-net
โดยมีครูอาภรณ์ โฆสิตาภา วิชาการโรงเรียน ให้การต้อนรับ
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ดูแลนักเรียน ม.3 ขณะสอบอย่างใกล้ชิด

 
     
 
ครูประทุม เทียมเมือง ประธานช่วงชั้นที่ 3 ขณะคุมสอบชั้น ม.3 ห้อง 2
 

นักเรียน ม.3 ทุกคนตั้งใจทำข้อสอบหวังทำคะแนนให้ดีที่สุด

 
     
 
ครูสายวาริน แทนศรราม ขณะคุมสอบชั้น ม.3 ห้อง 1
 
บรรยากาศการสอบที่เงียบสงบ