จัดที่ สำนักปฏิบัติธรรมวัดเขาวัง
อ.เมือง จ.ราชบุรี
16 -18 มิ.ย.2557
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ถ่ายภาพในขณะรอก่อนที่จะเข้ารับการอบรม
 

พวกเราทุกคนเข้ารับการปฏิบัติกัมมัฏฐาน ด้วยความมุ่งมั่นและมีสมาธิ

 
   
สวดมนต์ไหว้พระในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวัน
 

สวดมนต์ไหว้พระในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวัน

 
   
ถ่ายภาพหมู่ไว้เป็นที่ระลึก
 
ยามว่างก็นั่งสนทนาธรรมะกัน
 
   
นักเรียนชายชอบความร่มรื่นของวัดเขาวังแห่งนี้ เลยชวนกันถ่ายภาพไว้
 
ก่อนปิดการอบรม ก็ได้เข้าร่วมในพิธีมอบเกียรติบัตร รู้สึกภาคภูมิใจครับ