จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
4 ก.ค.2557
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 

พันตำรวจโทอนุสนธิ์ สุขสิริสุวรรณ รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร
ดำเนินสะดวก ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง “โทษของยาเสพติด”
 

นักเรียนทุกคนเข้ารับการอบรมเรื่องโทษยาเสพติด ด้วยความสนใจ

 
   
คณะครูในช่วงชั้นที่ 3 ให้ความสนใจกับเรื่องนี้มาก
 

ขณะท่านรองกำกับ กำลังให้ความรู้ พวกเราตระหนัก
และเห็นโทษของยาเสพติด

 
   
ภาพบรรยากาศด้านหลัง ขณะทุกคนเข้ารับการอบรม
 
ป้ายนิเทศ ที่นำมาเป็นสื่อ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย