จัดที่ วัดชาวเหนือ ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินฯ
18 ก.พ. - 1 มี.ค.58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ แต่งกายปกติขาว เพื่อรับไฟพระฤกษ์ เปิดงาน
ปิดทองฝังลูกนิมิตวัดชาวเหนือ
 

คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ เข้าเก็บตัวที่ SAFE HOUSE เพื่อเตรียมตัว
นับเงินที่ญาติโยมมาทำบุญในงาน

 

 

 

 
รองวิริยะ เฉลิมยศ ,ครูอนิวัตธิ์ กาญจน์วราธร และครูนฤมล เฉลิมยศ
ดูแลฝ่ายคอมพิวเตอร์
 

คณะครู เดินไปเก็บเงินตามตู้บริจาค เพื่อมาทำงานนับที่ Safe House

 

 

 

 

 
คณะครู ช่วยกันนับเงินเหรียญ ที่มากมายจนนับไม่ทัน
 
คณะครู ฝ่ายรับเงินจองทำบุญ
 

 

 

 

 
คณะครูฝ่ายรับเงินออมสินที่ทางวัดแจกไปตามบ้าน
 
คณะครูฝ่ายพิมพ์ใบอนุโมทนาบัตร
 

 

 

 

 
คณะครูฝ่ายรับแลกเงิน
 
นักเรียน ร.ร.วัดชาวเ้หนือก็มาช่วยรับเฝ้ารองเท้า
 
   
คณะครูฝ่ายรับแลกเงิน
 
คณะครูฝ่ายรับแลกเงิน
 
     
คณะครูฝ่ายรับแลกเงิน