จัดที่ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี
20-21 มิ.ย.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู ถ่ายภาพ ร่วมกันที่หน้า
ศูนย์ศึกษาดูงาน “องค์ความรู้ ๙ ฐาน รักษ์ต้นไม้ ลดโลกร้อน”
 

ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม ณ เขาชีจรรย์

 
   
เจ้าหน้าที่ของสวนนงนุช กำลังแนะนำสถานที่ต่าง ๆในบริเวณสวนนงนุช
 

ถ่ายภาพร่วมกันขณะชมภูมิทัศน์รอบบริเวณสวนนงนุช

 
     
ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม ณ ตลาดน้ำสี่ภาค