จัดที่ วัดชาวเหนือ
7 ม.ค.58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ,รองวิสูตร แทนศรราม และรองวิริยะ เฉลิมยศ นำคณะครู
ร.ร.วัดชาวเหนือ เข้าอวยพรปีใหม่แด่ พระอธิการศุภชัย ขนฺติโก
เจ้าอาวาสวัดชาวเหนือ
 

ท่านเจ้าอาวาส ให้ศีลให้พรแก่ คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ

 
   
คณะครู ถวายของขวัญปีใหม่แด่ท่านเจ้าอาวาส
 

ท่านเจ้าอาวาสสนทนากับคณะครูด้วยความเป็นกันเอง

 
   
ท่านเจ้าอาวาสประพรม น้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่คณะครู
 
คณะครูนั่งรวมจิตรวมใจกล่าวอวยพรท่านเจ้าอาวาส