จัดที่ ห้องประชุมจารุกรอง
ร.ร.วัดชาวเหนือ
28 ก.ค.2557
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ของโรงเรียน ณ ห้องประชุมจารุกรอง

 

(จากซ้าย) ครูปริญาพร ขุนพรม ,ครูประภาศรี เทศเพิ่ม
และครูศิราพร แฮ้พฤกษ์ เป็นคณะครูที่รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง

 
   
ท่านผู้ปกครองให้ความสนใจและนั่งฟังกันอย่างตั้งใจ
 

ท่านผู้ปกครองให้ความสนใจและนั่งฟังกันอย่างตั้งใจ

 
   
ครูปริญาพร ขุนพรม เป็นเลขาในการจดบันทึกข้อประชุมในวันนี้
 
บรรยากาศภายในห้องประชุม ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น