จัดที่ ห้องประชุมจารุกรอง
29 พ.ค.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ท่านผอ.เรืองชัย แสงโรจน์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดชาวเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
 

คณะกรรมการสถานศึกษา กำลังฟังวาระการประชุมจากท่านประธาน

 
   
ท่านประธาน กำลังรับทราบข้อมูลโรงเรียนจากท่านผอ.พิศูจน์ มีไปล่
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ กำลังตอบข้อซักถามจาก
คณะกรรมการ

 
     
บรรยากาศในการประชุมวันนี้ เป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง