จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
6 พ.ย.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ครูอาภรณ์ โฆสิตาภา และครูณัฐพร นาคเส็ง กำลังจัดระเบียบกระทงให้ดูสวย
 

ครูพจนีย์ ทองประเสริฐ ดูแลนักเรียนชายในการตัดใบตอง

 
   
คณะครูช่วยกันจับกลีบใบตอง
 

คณะครูช่วยกันจับกลีบใบตองและประกอบกระทง

 
   
ครูประทุม เทียมเมือง กำลังสอนให้นักเรียนตัดใบตองมาทำกลีบ
 
กลุ่มของหนูทำกระทงสวยไหมคะ
 
   
ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยกันทำกระทงสืบสานประเพณีไทย
 
ครูพรทิวา หาญวัฒนพาณิชย์ ก็มาช่วยสอน นักเรียนชั้น ม.3 ด้วยเหมือนกัน