จัดที่ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)
29 ส.ค.2557
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์หากินเวลากลางคืน
 

เข้าชมส่วนแสดงหลุมหลบภัย

 
   
ขากลับเต้นเต็มที่อย่างสนุกสนาน
 

เข้าชมส่วนจัดแสดงงูชนิดต่าง ๆ

 
   
เข้าแถวเตรียมความพร้อม
 
เด็กและครูร่วมถ่ายรูปกับยีราฟ
 
   
ถ่ายรูปหมู่พร้อมกัน
 
นั่งรถรางเที่ยวชม
 
   
ป้อนนมแพะ
 
ภาพบรรยากาศในการเที่ยวชม