จัดที่ ร.ร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา จ.สระแก้ว
5 - 10 ธ.ค.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
คณะครูถ่ายภาพร่วมกันที่ป้ายโรงเรียน เมื่อเดินทางไปถึง
 

ท่านผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ให้การต้อนรับคณะครู
ร.ร.วัดชาวเหนือ

 
     
 
ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ถ่ายภาพร่วมคณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ
ไว้เป็นที่ระลึก ก่อนเดินทางกลับ
 

เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์

 
     
 
เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิชาศิลปะ
 
เข้าเยี่ยมชมธนาคารโรงเรียน
 
     
 

เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน

 

ผอ.สมอาจ รัตนมุง เป็นตัวแทนของคณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ มอบของ
ที่ระลึกให้แก่ ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

 
     
 
คณะครูเดินทางไปถึงจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก เ้พื่อมุ่งตรงไปยัง
ประเทศกัมพูชา
 
ไกด์นักท่องเที่ยว อธิบายถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ครูไป
 
     
 
คณะครูถ่ายภาพร่วมกันที่บริเวณปราสาทหินที่เก่าแก่ ในประเทศ
กัมพูชา
 
คณะครูถ่ายภาพร่วมกันที่บริเวณกำแพง ที่เก่าแก่นับพันปี ในประเทศ
กัมพูชา