จัดที่ หน้าเสาธง ร.ร.วัดชาวเหนือ
17 ก.ค.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 

ตำรวจจราจรจาก สภ.ดำเนินสะดวก มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจรให้นักเรียน
ร.ร.วัดชาวเหนือได้รับความรู้
 

ชูป้ายข้อห้าม 5 ประการตามนโยบาย 5 จอม

 
   
ภาพด้านหลังบริเวณหน้าเสาธงของโรงเรียน ขณะมีการอบรม
 

คณะครูและนักเรียนตั้งใจรับความรู้จากท่านวิทยากร

 
   
ท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อน แต่เราก็อบอุ่นที่มีตำรวจมาคอยห่วงใย
 
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ถ่ายภาพร่วมกับ ตำรวจจราจร จาก สภ.ดำเนินสะดวก