จัดที่ วัดชาวเหนือ
10 ก.ค.2557
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 

ดุริยางค์ นำขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ออกจากโรงเรียนวัดชาวเหนือ
เดินไปตามเส้นทางของหมู่บ้าน เพื่อบอกบุญไปยังพุทธศาสนิกชน
 

คณะครูและนักเรียนช่วงชั้นปฐมวัย ก็ไปร่วมถวายเทียนด้วย

 
   
(ซ้าย) ด.ญ.   รัตน์วดี เมืองอินทร์   ธิดาเทียน ของระดับชั้น ป.1-3
และ (ขวา) ด.ญ.ลลิตา เหมือนนามแก้ว ธิดาเทียนของระดับชั้นม.1-3
 

(ซ้าย) และด.ญ.เนตรชนก ชมชื่น ธิดาเทียนของระดับชั้นป.4-6
และ (ขวา)ด.ญ. ศิราวรรณ กุลพักตรพงษ์  ธิดาเทียน ของระดับชั้นอนุบาล

 
   
เนตรนารีร่วมขบวนบอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินกองผ้าป่า
 
ขบวนนักเรียนตั้งแถวเดินทางไปถวายเทียนที่วัดชาวเหนือ
 
   
ขบวน รณรงค์เพื่อสุขภาพอนามัย ก็มาร่วมขบวนด้วยเหมือนกัน
 
เดิืนไป...ยิ้มไป มีความสุขที่ได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
 
   
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ,รองวิสูตร แทนศรราม และรองวิริยะ เฉลิมยศ
เป็นตัวแทนถวายเทียนจำนำพรรษาในปี 57 นี้
 
คณะครูที่เป็นเจ้าภาพเครื่องไทยธรรม ร่วมกันถวายแด่พระภิกษุสงฆ์
 
   
คณะครูที่เป็นเจ้าภาพถวายปัจจัย ร่วมกันถวายแด่พระภิกษุสงฆ์
 
ธิดาเทียนทั้ง 4 ตั้งจิตอธิษฐานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา
 
   
คณะครูและนักเรียนนั่งสำรวมกายและใจ เพื่อเป็นกุศล ในพิธีวันนี้
 
นักเรียนทุกคนประนมมือรับศีลและพรจากพระภิกษุสงฆ์วัดชาวเหนือ