จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
8 ก.ค.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
โรงไฟฟ้าราชบุรี จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทันตกรรม มาให้บริการ
นักเรียนและประชาชน ประจำปี 2557 ที่อาคารอเนกประสงค์
 

พ่อแม่พี่น้องที่เมื่อย เราก็มีบริการนวดเพื่อสุขภาพให้ด้วย

 
   
รองวิริยะ และครูนฤมล เฉลิมยศ ก็มารับบริการด้วยเหมือนกัน
 

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร.พ.เมืองราช ให้บริการตรวจรักษาโรค

 
   
ผมรอตัดผมครับ !
 
ร.ร.สอนตัดผมแก้ว มาให้บริการตัดผมนักเรียนและประชาชน