จัดที่ ห้องสมุดโรงเรียน
29 พ.ค.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมฟังการบรรยาย ในโครงการ
การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6
 

นายดาบตำรวจ พินิจ จาก สภ.เมืองราชบุรี ให้เกียรติเป็น
วิทยากร ให้การอบรมในครั้งนี้

 
   
ท่านวิทยากร กำลังบรรยายถึงโทษของยาเสพติดให้นักเรียนฟัง
 

นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังการบรรยายอย่างมีระเบียบวินัย

 
     
นักเรียนทุกคนกำลังทำกิจกรรมที่ท่านวิทยากรมอบหมาย