จัดที่ โครงการชั่งหัวมันและอุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติสิรินธร  29 ส.ค.2557
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
คณะครูและนักเรียนถ่ายภาพร่วมกัน ณ ป้ายโครงการชั่งหัวมัน
 

เมื่อถึงอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรก็ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกันซักหน่อย

 
   
คณะครูและนักเรียนถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรของโครงการชั่งหัวมัน
 

นักเรียนตั้งใจชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ พร้อมกับจดบันทึก

 
   
พวกเราสนุกสนานเพลิดเพลินกับการนั่งรถชมบริเวณต่าง ๆ
ในโครงการชั่งหัวมัน
 
ไม่เคยเห็นลูกฟักยักษ์ จึงตรงรี่เข้าไปถ่ายรูป เฮ้อ...ของเขาใหญ่จริงๆ
 
   
พวกเรารับประทานอาหารกลางวันกันที่ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ก่อนเข้าชม
 
วิทยากรบรรยายให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินธร
 
   
ตั้งใจฟังและชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
 
วิทยากรบรรยายให้นักเรียนฟังในห้องความรู้ต่าง ๆ
 
   
วิทยากรบรรยายให้นักเรียนฟังในห้องความรู้ต่าง ๆ
 
นักเรียน ม.1ชม Model จำลองของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร