จัดที่ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สพป.รบ.2
30 - 31มี.ค.58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ถ่ายภาพร่วมกับคณะครู 3 โรงเรียน คือ ร.ร.วัดชาวเหนือ
ร.ร.วัดบ้านไร่ และ ร.ร.วัดหุบกระทิง
 

แผนการสอนบูรณาการ เป็นมิติใหม่ของการศึกษาไทยในอนาคตค่ะ

 

 

 
ช่วยกันคิด...ช่วยกันทำ
 

ทำงานอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

 

 

 
สู้ ๆ ค่ะู
 
ถึงแม้งานจะหนักแต่เราก็ไม่ท้อนะ
 

 

 
ทำงานด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
 
ตั้งใจเขียนเพื่อลูกหลานนักเรียนของเรา
 

 

 
พักผ่อนบ้าง....จะได้ไม่เครียดค่ะ
 
ช่วยกันระดมสมองเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ลงในแผนฯ