จัดที่ ห้องสมุด ร.ร.วัดชาวเหนือ
24-25 เม.ย.58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
รองประสงค์ แย้มศิริ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ให้เกียรติมา
เยี่ยมเยียนคณะครูที่ร่วมปฏิบัติงาน
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ กล่าวต้อนรับคณะครู จาก 3 โรงเรียนที่มาร่วม
ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแผนบูรณาการในครั้งนี้

 

 

 
คณะศึกษานิเทศก์ จาก สพป.ราชบุรี เขต 2 มาเป็นวิทยากรแนะนำ
ขั้นตอนการปรับปรุงแผนในวันนี้
 

ภาพของคณะครูจาก ร.ร.วัดชาวเหนือ ,ร.ร.วัดบ้านไร่ และ
ร.ร.วัดหุบกระทิง มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมปฏิบัติงานใน
ครั้งนี้ให้สำเร็จ

 

 

 
คณะครูจาก ร.ร.วัดบ้านไร่
 
คณะครูจาก ร.ร.วัดชาวเหนือ
 

 

 
คณะครูจาก ร.ร.วัดหุบกระทิง
 
รองวิสูตร แทนศรราม เป็นพิธีกรในวันนี้
 
   
ภาพคณะครูขณะทำงาน
 
ภาพคณะครูขณะทำงาน
 
   
ภาพคณะครูขณะทำงาน
 
ภาพคณะครูขณะทำงาน