จัดที่ สำนักปฏิบัติธัมมะถิ่นกาขาว
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
25-27 มิ.ย. 2557
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 

ผอ.ณัฐพร ศรีสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมแกนนำอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2557
ค่ายเยาวชน : เพิ่มพลังความคิด พิชิตเกมวางแผน
 

รองวิสูตร แทนศรราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม
ในวันนี้

 
   
คณะวิทยากรจากบริษัทซีเอ็ด เป็นผู้ให้การอบรมตลอดโครงการ
 

กิจกรรมเตรียมความพร้อม

 
   
คณะวิทยากร คณะครู และนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายรอบโรงไฟฟ้า
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
 
เกมสร้างโรงไฟฟ้ามหาสนุกและการต่อแผงวงจรไฟฟ้าู่
 
   
เกมวางแผนชีวิต Balance Game
 
กิจกรรม Project X
 
   
ครูอริศา อิ่มรส นั่งควบคุมนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม Project X
อย่างใกล้ชิด
 
เกมวางแผนชีวิต Balance Game
 
     
กิจกรรมนันทนาการที่แสนสนุก