จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
5 ธ.ค.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ นำคณะครู นักเรียน ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน
ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
 

ผอ.เรืองชัย แสงโรจน์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นำคณะครู นักเรียน ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน ร่วมถวายสัตย์
ปฏิญาณตนเป็นคนดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 
     
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ กล่าวขอบคุณ ผู้ที่มาร่วมพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ในวันนี้
 

คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความจงรักภักดี

 
     
 
คณะครู นักเรียน ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน ร่วมร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา
 
นักเรียน ร่วมร้องเพลง พ่อแห่งแผ่นดิน หลังจบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน
 
     
 


คณะครู และบุคลากรการศึกษา ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นสิริมงคล

 

ครูเอกราช วงศ์โอภาส และนักดนตรีดุริยางค์ของโรงเรียน ถ่ายภาพ
ร่วมกันเพื่อเป็นสิริมงคล