จัดที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11 - 15 พ.ย.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
ด.ช.เริงชัย ตั๊นไวลักษณ์ และด.ญ.ธิติมา อยู่ดี ตัวแทนนักเรียน
เข้าแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
 

ด.ญ.เกศินี ภู่พูล ,ด.ช.สันดุสิต ช่อเหมือน และด.ญ.กาญจนา กล่ำรุ่ง
เข้าแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

 
     
 
ด.ช.สราวุธ สุริยะ และด.ญ.กัญญารัตน์ หุ่นกลอย ตัวแทน
นักเรียนชั้นมัธยม เข้าแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
 

ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา เข้าแข่งขันสวดมนต์แปล

 
     
 
ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา เข้าแข่งขันมารายาทไทย
 
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เข้าแข่งขันวงดนตรีเครื่องสายวงเล็ก
 
     
 
ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา เข้าแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด
 

ด.ญ.กมลวรรณ ท้วมเสมา และ ด.ญ.หทัยรัตน์ ไทยสงวน
ตัวแทนนักเรียน เข้าแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด

 
     
 
ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา เข้าแข่งขัน Science Show
 
ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าแข่งขันสภานักเรียน