จัดที่ ค่าย ตชด.๑๓๗ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
20 - 22 พ.ย.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
ลูกเสือนั่งฟังการบรรยายกฎของค่ายก่อนเข้าที่พัก
 

เนตรนารีนั่งฟังการบรรยายกฎของค่ายก่อนเข้าที่พัก

 
     
 
คณะครูฝึกแนะนำตัวให้พวกเราได้รู้จัก
 

การเปิดประชุมกองแต่ละครั้งดูใหญ่๋มากเลย

 
     
 
เรียนผูกเงื่อนทีจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน
 
เนตรนารีดูวิธีการผูกเงื่อนอย่างสนใจ
 
     
 
กิจกรรมฐานผจญภัยสนุกมากเลยค่ะ
 

หนูจะเดินทางไกล..ล่ะนะ

 
     
 
ด.ญ.วาสนา ลิ่มมั่น เป็นตัวแทนรับเกียรติบัตรการฝึกอบรม
ลูกเสือ-เนตรนารีในปีนี้
 
นอนกลางดิน...กินกลางป่า
 
     
 
ก่อนเดินทางกลับก็ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
 
พวกเราเหล่ามาชุมนุม ต่างกุมใจรักสมัครสมาน