จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
12 ก.ค.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม
และบรรยายพิเศษ
 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำลังให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก

 
     
 
นักเรียนแยกไปศึกษาตามฐานการเรียนรู้
 

นักเรียนทุกคนบันทึกความรู้ลงในสมุด

 
     
 
ครูเกลียวพันธ วิภาโตทัย เป็นพิธีกรและจัดกิจกรรมนันทนาการ
 
ป้ายนิเทศการประกาศผลรางวัลนักเรียนที่ส่งผลงานประกวด
 
     
 
ครูสุนีย์ สัยเขียนวงษ์ มอบรางวัลให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล
 


ครูภัททิยา เตียงเกตุ มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวด

 
     
 
ครูสมประสงค์ รัตนมุง มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวด
 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำลังให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรไล่ยุง