จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
13 มิ.ย.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ
เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
 

คณะครูร.ร.วัดชาวเหนือ นั่งมองลูกศิษย์ ด้วยความรักและห่วงใย

 
     
 
นักเรียนทุกคนพร้อมใจกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าคุณครู
 

นักเรียนทุกคนสวดมนต์พร้อมกัน แล้วกล่าวคำไหว้ครูเพื่อแสดงความกตัญญู

 
     
 
ผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน รับมอบพานดอกไม้ ธูปเทียนของศิษย์ที่มากราบ
ขอพร
 
ภาพอันน่าประทับใจในพิธีไหว้ครู ของนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ ปี 56
 
     
 
วงดนตรีไทยนักเรียน มาร่วมบรรเลงให้งานนี้ มีความอบอุ่นและน่าเคารพ
 
หนู....จะเป็นศิษย์ที่ดีของคุณครู
 
     
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ มอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียนดีศรีชั้นเรียนทุกระดับชั้น
 
ครูปริญาพร ขุนพรมและครูวีริสรา ศิริเธียรไชย ร่วมเป็นพิธีกร
ภาคภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ