จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
9 ส.ค.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ นำคณะครู นักเรียนและท่านผู้มีเกียรติ กล่าวถวาย
พระพร แด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนส่วนหนึ่งที่ได้รับ
ทุนการศึกษา

 
     
 
ในวันนี้ ร.ร.วัดชาวเหนือ ก็ได้จัดพิธีทำบุญโรงเรียน ประจำปี 2556
ไปพร้อม ๆ กันด้วย
 

ท่านผู้ปกครองและท่านผู้มีเกียรติ ให้เกียรติมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น

 
     
 
คณะครูพร้อมใจกันถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
 
คณะท่านผู้ปกครองพร้อมใจกันถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
 
     
 
นักดนตรีไทยของโรงเรียนร่วมบรรเลงในงานพิธี
 
นักดนตรีสากลร่วมบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
 
     
 
นักเรียนชุมนุมรักการร้อง ร่วมกันร้องเพลงค่าน้ำนมเพื่อแสดงความ
กตัญญูแด่แม่ของพวกเราทุกคน
 
คิดถึงแม่ขึ้นมา น้ำตามันก็ไหล อยากกลับไป ซบลงที่ตรงตักแม่
ในอ้อมกอดรักจริง ที่เที่ยงแท้ ในอกแม่ สุขเกินใคร