จัดที่ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
28 มิ.ย.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
นักเรียนเข้าแถวฟังวิทยากรบรรยายก่อนเข้าชม
 

วิทยากรพานักเรียนเข้าชมภาพประวัติศาสตร์ในประสาทวัดพระศรีสรรเพชร

 
     
 
พวกเราเดินเข้าไปชมหอนิทรรศการ
 

ดีใจจังเลย ... ได้นั่งรถรางไปชมตลาดน้ำ

 
     
 
นักเรียนชมสถานที่จำลองของเมืองโบราณ
 
บรรยากาศบนเขาพระวิหารความสูงขนาดตึก 10 ชั้น
 
     
 
นี่แหละไอติมหลอด ของชอบเลย
 
ครูและนักเรียนถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก