จัดที่ ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
28 มิ.ย.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 เดินเป็นแถวอย่างมีระเบียบ
 

ครูประภาศรี ชี้นิ้วนับจำนวนนักเรียนก่อนเข้าชม

 
     
 
พวกเราเดินเข้าไปชมการแสดงของลิงอุรังอุตัง
 

ก่อนจะชมการแสดงก็มาถ่ายรูปกันก่อน

 
     
 
ครูและนักเรียนพากันหัวเราะกับการแสดงของลิงอุรังอุตัง
 
บรรยากาศเวทีการแสดงของลิง
 
     
 
เดินชมซากโครงกระดูกของสัตว์โบราณ
 
สนุกจริง ๆ ครับ