จัดที่ ร.ร.อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน
12 มี.ค.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ท่านรองสุวรรณา จันทสาร รองผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธาน
มอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อย
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
วันต้นกล้าสู่ฝัน บัณฑิตน้อย

 
   
ภาพบรรยากาศยามว่างของบัณฑิตน้อย
 

คณะครูในช่วงชั้นปฐมวัย ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

 
   
บัณฑิตน้อยรายงานตัวก่อนเข้ารับประกาศนียบัตร
 
การแสดงชุด วิถีอาเว๊ยน ของนักเรียนชั้นอนุบาลที่น่ารักและสวยงาม
 
   
ท่านรองสุวรรณา จันทสาร มอบของขวัญให้แก่นักแสดงทุกคน
 
ท่านรองสุวรรณา จันทสาร ถ่ายภาพร่วมกับคณะท่านผู้บริหารโรงเรียน
และคณะผู้บริหารจากเทศบาลตำบลบ้านไร่
 
   
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแถวบัณฑิตน้อยทุกคน
 
ท่านรองสุวรรณา จันทสาร ถ่ายภาพร่วมกับคณะท่านผู้บริหารโรงเรียน
คณะครูและบัณฑิตน้อยทุกคน