จัดที่ ร.ร.สายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินฯ
16 ม.ค.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ภาพบรรยากาศด้านหลังของพิธีในวันครูปีนี้
 

คณะครูจาก ร.ร.ต่าง ๆ ในอำเภอดำเนินสะดวก ยืนสวดคำบูชาครู

 
   
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมพิธีสวดบูชาครู
 

คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมพิธีสวดบูชาครู

 
   
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมพิธีสวดบูชาครู
 
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมพิธีสวดบูชาครู
 
   
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมพิธีสวดบูชาครู
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ถ่ายภาพร่วมกับคณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ
ที่ได้รับเกียรติบัตร หนึ่งแสนครูดีในปีนี้