จัดที่ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี
5-7 มิ.ย.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
นักเรียนจากโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า นั่งอย่างเป็นระเบียบก่อนพิธีเปิด
การเข้าค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ (เสื้อสีม่วง) และครูสายวาริน แทนศรราม (เสื้อสีฟ้า)
กำลังนั่งฟังการบรรยาย

 
     
 
วิทยากร กำลังอธิบายวิธีการอนุรักษ์ป่าไม้
 

เล่นเกมกันสักหน่อย เพื่อเชือมมิตรภาพ

 
     
 
ทุกคนนั่งรอท่านวิทยากร เพื่อจะเข้าปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน
 
ทุกคนระดมความคิด ช่วยกันทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     
 
เอ้า ..ชูกำปั้นขึ้นมา
 
ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงาน ต่อกลุ่มใหญ่
 
     
 
ถ่ายภาพร่วมกันในวันมา
 
ก่อนจะลาก็ถ่ายภาพร่วมกัน
ลาก่อน.......เพื่อนที่รักทุกคน