จัดที่ วัดชาวเหนือ
24-25 มิ.ย.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
นายกบุญเรือน รัตนมุง นายกเทศมนตรี เทศบาล ต.บ้านไร่
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ถวายของไทยธรรมแด่พระครูวินัยธร ศุภชัย
ขนฺติโก เจ้าอาวาสวัดชาวเหนือ

 
     
 
ูคุณพลกฤต ชื่นจิตร รองนายกเทศมนตรี เป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่องปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 

คณะท่านผู้มีเกียรติในตำบลบ้านไร่ มาร่วมพิธีเปิดการอบรม

 
     
 
กิจกรรมการฝึกใน 5 ห้องนิสัย
 
กิจกรรมการฝึกใน 5 ห้องนิสัย
 
     
 
กิจกรรมการฝึกใน 5 ห้องนิสัย
 
นักเรียนกำลังฝึกนั่งสมาธิ
 
     
 
นักเรียนฝึกมารยาทไทย
 
พิธีขอคมาแด่คุณครู ก่อนสิ้นสุดการอบรม