จัดที่์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
8 พ.ย.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
นายวิทยา ศักดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1 นำคณะท่านผู้บริหารโรงเรียนในเขต เข้าศึกษาดูงาน
ที่ร.ร.วัดชาวเหนือ
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

 
     
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ถ่ายภาพร่วมกับ ท่านรอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
 

คณะศึกษาดูงานที่มาทุกคนให้ความสนใจ ร.ร.วัดชาวเหนือ เป็นอย่างมาก

 
     
 
รองวิสูตร แทนศรราม รองผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ แนะนำ
ในเรื่องสภาพทั่วไปของโรงเรียน
 
รองวิริยะ เฉลิมยศ รองผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ แนะนำ
ในเรื่องการเรียนการสอนของโรงเรียน
 
     
 
คณะศึกษาดูงานยืนแนะนำตัวให้รู้จัก
 
บรรยากาศด้านหลังขณะชมวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
 
     
 
คณะศึกษาดูงาน เข้าเยี่ยมชมห้องเคเบิ้ลทีวี CN36 โดยมี
ครูเอกราช วงศ์โอภาส และครูสุธี รัตนมุง คอยให้คำตอบข้อซักถาม
 
คณะูศึกษาดูงานห้องวิชาการของช่วงชั้นปฐมวัย โดยมี
ครูสุนีย์ สัยเขียนวงษ์ ให้การต้อนรับ